COVID-19 info: We think about your safety
Wyślij zapytanie

Medora Hotels & Resorts d.d.                                                                                                       Zaktualizowano 01.04.2024.
Mrkušića dvori 2
21327 Podgora, Chorwacja
Tel: +385 (0)21 601 700
E-Mail: privacy@medorahotels.com
 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
W Medora Hotels & Resorts d.d. szanujemy Twoją prywatność i chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Naszą misją jest przewyższanie oczekiwań naszych gości jakością naszych produktów i usług, dlatego zawsze staramy się zapewnić naszym gościom, a także pracownikom przyjemne doświadczenia podczas ich pobytu lub pracy u nas, odpowiedzialnie korzystając z dostarczonych informacji do nas.

Za pomocą tego dokumentu chcielibyśmy wyjaśnić Państwu, w jaki sposób gromadzimy i do czego wykorzystujemy dane osobowe podczas korzystania z naszych stron internetowych, pobytu w naszych placówkach lub zatrudnienia u nas, komu i dlaczego je udostępniamy oraz Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych, których używamy i sposobu, w jaki je chronimy.

Opisana Polityka Ochrony Danych Osobowych dotyczy wszystkich obiektów biznesowo-gastronomicznych hoteli i ośrodków letniskowych Medora d.d., stron internetowych www.medorahotels.com, www.camping-makarska-riviera.com i www.mhr-podgora.com oraz profili na portalach społecznościowych.
 

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Głównym celem gromadzenia danych osobowych naszych gości jest świadczenie i ulepszanie naszych usług oraz wypełnianie ciążących na nas obowiązków prawnych.
Dane osobowe zbierane są w następujących celach:
- Poprawianie funkcjonalności naszych stron internetowych www.medorahotels.com i www.camping-makarska-riviera.com
- Rezerwacja zakwaterowania lub komunikacja z klientami w celu odpowiedzi na ich zainteresowania naszymi usługami (poprzez nasze strony internetowe, e-mailem lub telefonicznie)
- Zapewnienie umownych usług z gościem w trakcie jego pobytu
- Zakup usług dodatkowych
- Płatność za usługi
- Wewnętrzne statystyczne przetwarzanie danych i preferowanych usług naszych gości oraz informowanie naszych gości o naszych usługach, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, w celu poprawy jakości i sprzedaży naszych usług
- Publikacja i zbieranie aplikacji o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej www.mhr-podgora.com
- Wypełnianie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązującej ustawy o działalności hotelarskiej i przepisów towarzyszących, ustawy o świadczeniu usług w turystyce, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracy, ustawy o bezpieczeństwie pracy i ustawy o ochronie instytucji finansowych.
- Ochrona osób i mienia systemem monitoringu wizyjnego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
- Organizacja procesów biznesowych w obiektach biznesowych i hotelarskich Medory.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

 

Jeśli zwróciłeś się do nas o zakwaterowanie, potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby przygotować dla Ciebie odpowiednią ofertę. W większości przypadków jest to Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu, jednak istnieje możliwość, że poprosimy Cię o dodatkowe informacje w celu dostosowania naszej oferty do Twoich potrzeb i oczekiwań, np. liczbę dzieci podróżujących z Tobą lub język, w jakim chcesz, abyśmy przesłali Ci ofertę. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy naszego działu sprzedaży.
Jeśli zdecydujesz się przyjąć naszą ofertę i zarezerwować zakwaterowanie, możemy potrzebować dodatkowych informacji w celu Twojej identyfikacji po przyjeździe i zapewnienia płatności zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami. Po dokonaniu rezerwacji, w dniu Państwa przyjazdu, dostęp do Państwa danych będą miały osoby upoważnione w naszej recepcji.

Kiedy rezerwujesz zakwaterowanie za pośrednictwem naszych stron internetowych, zbieramy Twoje podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane dotyczące płatności. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Twojej rezerwacji oraz świadczenia usług noclegowych w trakcie Twojego pobytu. Dane płatnicze, czyli dane Twojej karty, są szyfrowane i przechowywane wyłącznie w systemach zgodnych ze standardami PS DSS regulującymi bezpieczeństwo płatności.

Jeżeli kontaktowałeś się z nami telefonicznie lub poprzez czat, rozmowa z Tobą pozostaje rejestrowana w naszym call center w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na bezpiecznym przetwarzaniu Twojego zapytania, kontroli naszych pracowników sprzedaży i doskonaleniu ich pracy. Dane z call center przetwarzane są przez upoważnionych pracowników naszego działu sprzedaży.

Medora ma stałe umowy z innymi, często wykorzystywanymi kanałami sprzedaży internetowej, za pośrednictwem których reklamuje dostępne miejsca noclegowe i aktualne oferty, np.:

- www.booking.com, obsługiwany przez Booking.com, Herengracht 597, Amsterdam, Holandia

- www.expedia.com, obsługiwana przez firmę Expedia Lodging Partner Services Sar, Genewa 1207, Szwajcaria.

Jeśli rezerwowałeś pobyt w Medorze poprzez niektóre partnerskie kanały sprzedaży, a nie bezpośrednio u nas (w komunikacji telefonicznej lub mailowej z naszymi pracownikami sprzedaży, bezpośrednio w recepcjach niektórych naszych obiektów lub na naszej stronie internetowej), Medora nie ma wpływu na rodzaje danych osobowych, jakich te agencje internetowe potrzebują od Ciebie w celu zarejestrowania Cię jako ich użytkownika, ani szczegóły przetwarzania przez nie Twoich danych. Z tych stron internetowych Medora przetwarza i otrzymuje wyłącznie dane niezbędne do dokonania prawidłowej rezerwacji zakwaterowania w naszych systemach, jak wskazano powyżej.

Kiedy jako gość odwiedzasz jeden z naszych obiektów, przepisy obowiązujące w branży hotelarsko-gastronomicznej nakładają na nas obowiązek gromadzenia prawnie określonych danych osobowych od każdego gościa. W przypadku, gdy gość nie poda we wszystkich odpowiednich rejestrach minimalnych danych wymaganych do rejestracji gościa, nie będziemy mogli świadczyć usług noclegowych zgodnie z umową i przepisami prawa.

Dane osobowe zbierane w tym celu przez naszych upoważnionych pracowników w recepcji to:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- Data urodzenia
- numer, rodzaj dokumentu identyfikacyjnego i miejsce wydania
- obywatelstwo
- nazwa obiektu, w którym się zatrzymujesz
- numer kwatery
- data przyjazdu i wyjazdu gościa
- płeć
Medora przechowuje powyższe dane w swojej bazie gości i zgodnie z obowiązkiem prawnym przesyła je do systemu E-visitor (elektroniczny system rejestracji gości) właściwym organom Republiki Chorwacji, przy czym powyższe dane muszą być przechowywane w systemie 10 lat.
 
Na potrzeby realizacji umowy z gościem zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi, w przypadku gdy płatność nie następuje w gotówce, przetwarzane są dane dotyczące numeru rachunku, z którego otrzymano zaliczkę lub dane dotyczące karty debetowej. Aby jak najlepiej chronić naszych gości, numer Twojej karty kredytowej, którą wprowadziłeś do systemu rezerwacji na naszej stronie internetowej jako gwarancję płatności lub którą obciążymy w celu płatności, jest rejestrowany w naszym systemie w całości tylko do momentu końca Twojego pobytu u nas i widoczna jest przez minimalną i ściśle określoną liczbę odpowiedzialnych pracowników. System, z którego korzystamy, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa płatności - standard PS DSS. Po opłaceniu usługi numer Twojej karty jest maskowany do dalszego przetwarzania w taki sposób, że niektóre cyfry są zastępowane przez znak X, co jest również wydrukowane na fakturze lub potwierdzeniu płatności. W przypadku płatności kartą numer Twojej karty przetwarzany jest wyłącznie na zweryfikowanych i bezpiecznych urządzeniach POS certyfikowanych przez wiodących wystawców kart.
Zgodnie z przepisami prawa, Medora ma obowiązek przechowywać wszystkie wystawione gościom faktury zawierające dane osobowe gościa przez okres 11 lat.

Inne dane związane z okolicznościami Twojego pobytu, takie jak: sposób podróży, z kim podróżujesz, stan cywilny, liczba dzieci, zwierzęta, alergie pokarmowe i inne zainteresowania, będą zbierane także, jeżeli będą bezpośrednio związane ze świadczeniem naszych usług. Na przykład jeśli podróżujesz samochodem i chcesz go zaparkować na jednym z naszych wyznaczonych parkingów lub bez przeszkód wjechać z nim na teren kempingu, będziemy potrzebować także tablicy rejestracyjnej Twojego pojazdu. Ponadto, jeśli zwrócisz się do nas z prośbą o zorganizowanie dla Ciebie transportu z/na lotnisko lub do innego wybranego miejsca, lub wykupisz wycieczkę lub inną usługę z naszej oferty, Twoje zainteresowania i prośby zostaną zapisane w naszych systemach, a Twoje dane zostaną przekazane dalej jednemu z naszych zewnętrznych współpracowników w celu świadczenia żądanych usług.

Dane, które zebraliśmy podczas Twojego zapytania, rezerwacji lub pobytu za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej, call center lub bezpośrednio w naszych recepcjach, przechowywane są w naszej bazie danych przez minimum 5 lat, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którego celem jest udoskonalanie naszych usług, lepsza i szybsza reakcja na zapytania w przypadku powrotu naszych gości oraz poprawa organizacji i jakości pracy naszych pracowników oraz usług w naszych obiektach. Przez dłuższy okres przechowywane są wyłącznie te dane, które są niezbędne w związku z naszymi obowiązkami prawnymi (minimalna ilość danych przewidziana przez prawo). Nie dotyczy to wrażliwych danych dotyczących płatności kartą, które przetwarzane są w systemie w sposób opisany powyżej. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, pisząc na adres: privacy@medorahotels.com

Jeżeli w celu przesłania oferty lub rezerwacji noclegu komunikowaliśmy się z Tobą drogą e-mailową lub podałeś nam swój adres podczas rozmowy telefonicznej, korespondencji internetowej z naszym personelem, rejestracji w naszych recepcjach, udziału w grach z nagrodami lub wypełniając e-mail z ankietą satysfakcji klienta jako swoje dane osobowe, zespół marketingowy Medory może okazjonalnie kontaktować się z Tobą za jego pośrednictwem. Pragniemy, abyś ponownie do nas wrócił i był naszym gościem, i mając to na uwadze oraz, aby umożliwić Ci otrzymywanie powiadomień o naszych specjalnych promocjach i rabatach związanych z naszymi usługami, zastrzegamy sobie prawnie uzasadniony interes do okazjonalnego kontaktu Ciebie na swój adres e-mail. Informacje, które otrzymasz, będą dotyczyły wyłącznie usług oferowanych przez Medorę, którymi naszym zdaniem jesteś nadal zainteresowany. Medora może również wprowadzić nowy kanał przesyłania powiadomień, taki jak sieci społecznościowe lub reklama w Internecie, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub jeśli otrzymamy Twoją zgodę. Jeżeli popełniliśmy błąd i nie chcesz otrzymywać naszych powiadomień, możesz w każdej chwili złożyć skargę na adres private@medorahotels.com, a my niezwłocznie przestaniemy je wysyłać. Dane osobowe przetwarzane są w systemie, w którym wysyłamy powiadomienia, przez 5 lat i obejmują Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

W trosce o bezpieczeństwo naszych gości i pracowników, ale także zgodnie z obowiązkami prawnymi ciążącymi na nas na mocy ustawy o bezpieczeństwie pracy oraz ustawy o ochronie instytucji finansowych, obiekty biznesowe i hotelarskie Medory objęte są monitoringiem wizyjnym oraz systemem kontroli dostępu. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 14 dni.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW MEDORA

 

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym pracownikiem, Twoje dane osobowe otrzymane pod adresem e-mail posao@medorahotels.com, poprzez publikowane ogłoszenia o pracę lub aplikację o pracę online na stronie www.mhr-podgora.com będą wykorzystywane wyłącznie w celu rekrutacji firmy Medora Hotels & Resorts .d.d. Przesyłając swoją aplikację i CV, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych otrzymanych w celach zatrudnienia na potrzeby aktualnie otwartych stanowisk pracy, jak również dla naszych przyszłych potrzeb pracowniczych. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem privacy@medorahotels.com, po czym usuniemy Twoje dane lub uniemożliwimy ich przetwarzanie.
Gdy zostajesz naszym pracownikiem, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tobie jako Twój pracodawca, zgodnie z Ustawą o Pracy i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzane dane obejmują:

- Twoje imię i nazwisko
- Twoja data urodzenia
- Twój adres i dane kontaktowe
- Twój aktualny numer konta
- Numer i rodzaj dokumentu osobistego
- Dane z podania o pracę i CV
- Dodatkowe dane niezbędne do celów zatrudnienia i korzystania z Twoich praw (np. zwolnienie lekarskie, ulgi podatkowe) jako pracownika.

Dane przetwarzane zgodnie z Ustawą o pracy przechowywane są trwale, niezależnie od czasu trwania Twojego stosunku pracy z nami. Na potrzeby codziennej organizacji biznesu przetwarzamy Twoje dane w wewnętrznych narzędziach programowych, które służą do komunikacji, organizacji harmonogramów dnia, realizacji procesów biznesowych, ewidencji czasu pracy itp. Dane przetwarzane w tych systemach, oprócz przede wszystkim Twojego imienia i nazwiska, mogą zawierać także Twój służbowy adres e-mail, nazwę Twojego miejsca pracy, korespondencję służbową, informację o Twoim pobycie w trakcie podróży służbowej oraz inne informacje zgodne z potrzebami biznesowymi i obowiązującymi przepisami prawa. System ewidencji czasu pracy może wykorzystywać także Twoje dane biometryczne, zgodnie z wewnętrznymi decyzjami i Twoją zgodą. W zależności od narzędzia programowego i celu przetwarzania, czas przechowywania Twoich danych osobowych jest różny.

Obiekty biznesowo-gastronomiczne Medory wyposażone są w system monitoringu wizyjnego, który ma na celu bezpieczeństwo naszych pracowników, gości i mienia oraz zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie pracy i ustawą o ochronie instytucji finansowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nagrania z systemu monitoringu wizyjnego, które są przechowywane przez okres 14 dni.

 

KORZYSTANIE Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH I NASZYCH STRON INTERNETOWYCH

 

Nasza Polityka ochrony danych osobowych jest regularnie aktualizowana na naszej stronie internetowej i jest dostępna dla wszystkich odwiedzających naszą stronę. Korzystając z naszych stron internetowych, wypełniając internetową aplikację o pracę lub publikując własne treści na naszych stronach, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszą Polityką ochrony danych osobowych oraz że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z celem przetwarzania i opublikowania Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Medora Hotels & Resorts d.d. zarządza i edytuje profile na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Odwiedzający nasze profile w sieciach społecznościowych mogą zamieszczać treści, zdjęcia lub komentarze związane z naszymi obiektami, usługami lub pobytem u nas. Medora Hotels & Resorts d.d. nie zachęca ani nie uniemożliwia umieszczania takich postów, ale opierają się one wyłącznie na zainteresowaniu i akceptacji osób odwiedzających nasze profile. Medora Hotels & Resorts d.d. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, materialne lub niematerialne szkody lub wydatki poniesione w wyniku korzystania ze stron internetowych i profili w sieciach społecznościowych Medora lub publikacji treści przez osoby odwiedzające nasze strony lub profile.
Czasami poprosimy Cię o zgodę na publikację tych treści na naszych stronach internetowych lub profilach w sieciach społecznościowych w przypadku treści publikowanych publicznie. Treści, które możemy publikować, odnoszą się wyłącznie do publicznie dostępnych zdjęć i komentarzy publikowanych na Facebooku, Instagramie lub innych portalach społecznościowych, na co wyrazili Państwo zgodę. Wyrażając zgodę na takie publikacje, akceptujesz prawa i wykorzystanie swoich treści, które zostaną Ci przedstawione, gdy poprosisz o zgodę.
Aby nasze strony internetowe działały optymalnie i abyśmy mogli wprowadzać dalsze ulepszenia stron w celu poprawy komfortu użytkowania, na naszych stronach internetowych używamy plików cookie. Ustawienia plików cookies można kontrolować i dostosowywać w przeglądarce internetowej, a korzystanie z plików cookies można wyłączyć według własnego wyboru. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, nadal będziesz mógł przeglądać naszą witrynę, ale niektóre jej funkcje nie będą dla Ciebie dostępne.

Plik cookie to informacja zapisana na Twoim komputerze przez odwiedzaną witrynę. Pliki cookie zazwyczaj przechowują Twoje preferencje dotyczące witryny internetowej, takie jak preferowany język lub adres. Później, gdy ponownie otworzysz tę samą witrynę, przeglądarka internetowa odeśle pliki cookie należące do tej strony. Dzięki temu witryna może wyświetlać informacje dostosowane do Twoich potrzeb.
Istnieje kilka rodzajów plików cookie: własne pliki cookie, pliki cookie sesji, trwałe pliki cookie i pliki cookie stron trzecich, których używamy do monitorowania powodzenia naszych kampanii cyfrowych i reklam.
Własne pliki cookie pochodzą z witryny, którą przeglądasz i mogą być trwałe lub tymczasowe. Za pomocą tych plików cookie strony internetowe mogą przechowywać dane, które zostaną ponownie wykorzystane podczas kolejnej wizyty na tej stronie (np. wybór języka). Tymczasowe pliki cookies lub sesyjne pliki cookies są usuwane z komputera w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej. Stałe lub zapisane pliki cookies pozostają na komputerze po zamknięciu programu przeglądarki internetowej. Dzięki nim strony internetowe przechowują informacje, takie jak nazwa użytkownika i hasło, dzięki czemu nie trzeba się logować za każdym razem, gdy odwiedzasz daną witrynę. Stałe pliki cookies pozostaną na komputerze do czasu ich wyłączenia/skasowania przez Ciebie jako użytkownika lub usunięcia ich przez Twoją przeglądarkę (okres określony w ustawieniach przeglądarki).
Pliki cookie stron trzecich pochodzą z innych stron internetowych (np. z reklam). Korzystając z tych plików cookie, strony internetowe mogą na przykład monitorować i poprawiać skuteczność cyfrowych kampanii marketingowych.

Medora Hotels & Resorts d.d. na swoich stronach internetowych www.medorahotels.com i www.camping-makarska-riviera.com wykorzystuje pliki cookies. Używamy plików cookie własnych (tymczasowych i stałych) oraz plików cookie stron trzecich.
Używamy plików cookies w celu optymalizacji stron pod kątem wydajności systemu, łatwości obsługi oraz oferowania przydatnych informacji o naszych usługach. Dzięki plikom cookie automatycznie zbieramy i przechowujemy dane w plikach dziennika na Twoim komputerze. Gromadzone dane obejmują informacje o Twoim adresie IP, typie przeglądarki i ustawieniach językowych, systemie operacyjnym, nazwie ISP (dostawcy usług internetowych) oraz sygnaturze daty/godziny.
Indywidualne dane użytkowników nie są nam ujawniane, ale dane, które przetwarzamy, to dane anonimowe i statystyczne, a także dane demograficzne dotyczące naszych użytkowników jako całości. Wykorzystujemy te dane do analizy trendów i potrzeb marketingowych, a także efektywnego zarządzania stronami internetowymi, ponieważ pomagają nam one dowiedzieć się więcej o zachowaniach naszych użytkowników na naszych stronach, powodzeniu niektórych naszych kampanii marketingowych oraz głównych zainteresowaniach osób odwiedzających naszą witrynę.

 

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej Twoją identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celu, w którym są przetwarzane. Po upływie tego czasu, który dla niektórych rodzajów przetwarzania regulują lokalne przepisy zobowiązujące nas do przechowywania danych przez dłuższy okres, dane zostaną usunięte lub staną się niedostępne do dalszego przetwarzania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

 

W przypadku niektórych procesów przetwarzania dane, które nam przekazujesz, mogą zostać przekazane lub udostępnione podmiotom trzecim. W żadnym wypadku nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie przekazujemy Twoich danych nieupoważnionym osobom trzecim. Przeniesienie danych lub dostęp do danych następuje z następujących powodów:

- Kiedy otrzymaliśmy Twoją zgodę na takie przekazanie (np. zakup niektórych usług organizowanych przez osoby trzecie)
- Kiedy firmy lub usługodawcy, z których korzystają hotele Medora do określonych celów przetwarzania, uzyskują dostęp do danych w sposób regulowany stosunkami umownymi z hotelami i kurortami Medora d.d. (np. fakturowanie usług, konserwacja techniczna niektórych narzędzi programowych, archiwizacja i raportowanie)
- W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych (np. rejestracja gości w systemie e-gość, rejestracja pracowników czy wypłata wynagrodzeń)

W przypadku konieczności przekazania danych, z jednego z powyższych powodów, staramy się ograniczać przekazywane dane do niezbędnego minimum. Podmioty trzecie, którym przekazujemy Twoje dane, zobowiązały się do ochrony Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w przypadku, gdy podmiot przetwarzający pochodzi z USA lub korzysta z zasobów danych w USA), stosujemy standardowe klauzule umowne, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych podczas ich przetwarzania. transfer, transmisja.

 

PRAWO DO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, POPRAWIANIA LUB USUNIĘCIA

 

W każdej chwili możesz zażądać informacji o Twoich danych osobowych, które Medora Hotels and Resorts d.d. procesuje, w celu przetwarzania, odbiorcy danych oraz podmioty, którym przekazujemy Twoje dane osobowe. Ponadto masz prawo do aktualizacji, poprawiania, blokowania lub usuwania swoich danych zgodnie z przepisami prawa.
Chętnie spełnimy Twoją prośbę o usunięcie danych osobowych w następujących przypadkach:

- jeżeli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- jeżeli cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
- jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma ważniejszych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, przy którym dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Możesz wysłać do nas prośbę o dostęp do danych osobowych na adres e-mail private@medorahotels.com lub na nasz adres Medora hotele i ljetovište d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Chorwacja, podając obowiązkowe dane kontaktowe i dopisek „Wniosek dostępu do danych osobowych”. Nie możemy udostępnić danych osobowych w drodze rozmowy telefonicznej. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych, wyślemy Ci wstępnie zdefiniowany formularz i poprosimy o jego osobiste wypełnienie i odesłanie do nas, a także możemy poprosić Cię o dodatkowy dowód tożsamości. Bez ustalenia prawidłowej tożsamości nie będziemy mogli zrealizować żądania dostępu do danych osobowych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI


Medora Hotels & Resorts d.d. radzi rodzicom i opiekunom, aby uczyli dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie, ponieważ choć w Medorze nie chcemy i nie zamierzamy zbierać informacji o osobach nieletnich bez zgody rodziców lub opiekunów, nie zawsze możemy poznać wiek osoby, która uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych. Jako rodzic lub opiekun zawsze masz prawo zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych Twojego dziecka, które otrzymaliśmy na jednej z naszych stron internetowych, w trakcie Twojego pobytu lub stosunku pracy u nas. Również Medora Hotels & Resorts d.d. gwarantują ochronę danych osobowych dzieci przewidzianą w przepisach szczególnych regulujących tę kwestię.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

 

Medora Hotels & Resorts d.d. uznaje znaczenie bezpieczeństwa informacji i stale ocenia i ulepsza nasze techniczne, fizyczne i organizacyjne środki i procedury bezpieczeństwa. Użytkownikom systemu rezerwacyjnego zapewniamy najwyższy poziom ochrony danych. Aby zapewnić bezpieczny transfer danych pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami, używamy technologii SSL z silnym szyfrowaniem. Wszelkie dane osobowe, numery dokumentów osobistych, kart kredytowych lub innych środków płatniczych, które użytkownicy przekazują za pośrednictwem systemu rezerwacji, przesyłane są wyłącznie poprzez bezpieczne połączenie z wykorzystaniem szyfrowania danych. Dostęp do danych przetwarzanych w naszych systemach mają wyłącznie upoważnieni pracownicy zgodnie z potrzebami procesów biznesowych wymagających indywidualnego przetwarzania oraz w niektórych przypadkach osoby trzecie, które zobowiązały się do ochrony Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami prawa.

Wybierz pokój Wybierz pokój
Kontakt