COVID-19 info: We think about your safety
Wyślij zapytanie

NASZA WIZJA

Wizją rozwoju towarzystwa jest stać się wiodącą firmą hotelarską na Riwierze Makarskiej.

NASZA MISJA

Misją rozwoju firmy jest repozycjonowanie istniejących obiektów w atrakcyjne i atrakcyjne komercyjnie produkty turystyczne poprzez wprowadzenie międzynarodowych standardów zarządzania i działania oraz połączenie tradycyjnych, lokalnych wartości z nowoczesnymi trendami turystycznymi. Misją stowarzyszenia jest także pełnienie roli koordynatora profesjonalizacji rozwoju turystyki na Riwierze Makarskiej, jak również na całym terytorium Dalmacji.

NASZE WARTOŚCI

Przywiązanie do gościa

Wszystkie nasze działania skupiają się na jakości i zadowoleniu gości. Podstawowym zadaniem każdego z naszych pracowników jest zrozumienie potrzeb i wymagań naszych Gości, aby spełnić ich oczekiwania w tworzeniu niepowtarzalnych doświadczeń wypoczynku w hotelach i kurortach Medora.

Uczciwość, szacunek i odpowiedzialność

Profesjonalnie i sumiennie traktuj gości, partnerów biznesowych, pracowników, mienie, społeczeństwo i środowisko.

Doskonałość i praca

Ciągłe zdobywanie nowej wiedzy i rozwój umiejętności są Fundamentem doskonałości naszych pracowników, a tym samym gwarancją świadczenia usług według najwyższych standardów jakościowych i zgodnie z najlepszymi praktykami branży hotelarskiej.

Zespół i duch zwycięstwa

Nasz zespół najcenniejszy potencjał i dźwignię finansową realizuje misję i wizję firmy oraz tworzenie wartości firmy, do której należymy. Budujemy stymulujące środowisko pracy, oparte na wzajemnym szacunku i szacunku, poczuciu wspólnoty i koleżeństwa. Jako zespół chcemy być najlepsi w tym, co robimy.

Proaktywność i innowacyjność

Dzięki otwartości na nowe pomysły i kreatywności wraz z członkami naszego zespołu rozwijamy różnorodną wiedzę i umiejętności. Myślimy wolni i otwarci i w tym zakresie zachęcamy wszystkich członków zespołu. Wyzwania przyjmujemy z pozytywnym nastawieniem, jako nową szansę na szkolenia i wprowadzenie pozytywnych zmian.


 

 

Wybierz pokój Wybierz pokój
Kontakt