COVID-19 info: We think about your safety
Rrýchla ponuka
Medora-Hero

Slapovi Krke

ni park Krka nalazi se u blizini Šibenika i sedmi je nacionalni park u Hrvatskoj, prirodni i krški fenomen koji privlači svojim jezerima i sedrenim slapovima od kojih je najpoznatiji zadnji, sedmi slap pod imenom Skradinski buk, najveći sedreni slap u Europi i jedna od najpoznatijih prirodnih ljepota Hrvatske, te Roški slap visine 22,5 metara sa bezbrojnim rukavcima i kaskadama čine veličanstven prizor sedrenih otoka. 

Na rijeci Krki nalazi se hidroelektrana „Jaruga“, druga najstarija hidroelektrana na svijetu i prva u Europi, sagrađena 1895. g. Park obiluje florom i faunom, sa preko 860 biljnih vrsta, među kojima su i brojni endemi. Na prostoru parka nalazi se i dvadesetak važnih arheoloških lokaliteta, od pretpovijesti do srednjeg vijeka, primjerice gradina u Puljanima, pećinska nalazišta od kojih je najpoznatija Oziđana pećina, potom rimski vojni logor Burnum s amfiteatrom, srednjevjekovne utvrde, crkvice i samostani, te kompleks vodenica koje predstavljaju dragocjene etnografske spomenike Dalmacije i Hrvatske.

Za upite i rezervacije javite nam se na broj +385 (0) 99 438 6153 ili e-adresu: auri-hospitality1@medorahotels.com
Vyber si izbu Vyber si izbu
Kontaktujte nás